Regint vandenį kaip natūraliausią žmogaus Būties išraišką, būtent vanduo atspindi vaiskiausius samonės pasaulius, tai kas slypi už gimties slėpinių. Šokti, suptis, supuotis, būti užliuliuotam šilto tyro vandens – šias nuostabias būsenas atspindi Craneo vandenyje. Leisti viskam tekėti savaime, neskubant ir spontaniškai užgimstant džiaugsmui – būtent su tuo dirba Agua Craneo. Įdomiausia tai, kad tyrosios pirmapradės jausenos, pirmavaizdžiai jau glūdi mumyse. Labai svarbu gyvenimo rutinos raštuose išsaugoti tą tyrąjį dvelksmą, tą nuostabų sielos potyrį. Ak, kaip įstabu jaustis neaprėpiamai laimingai it kūdikis. Naudodamas, tai kas natūralu, gamtiška, organiška, žmogus lavėja, gylėja jo penkios juslės, kurių pagalba jis tyrinėja ir pažįsta pasaulį, skvarbėja atmintis harmonizuojasi simpatinė ir parasimpatinė nervų sistemos, susibalansuoja penki vidiniai ir išoriniai elementai, išsilaisvina pačios gražiausios svajonės, o kas svarbiausia judriame, pilname vitališkumo, naujovių, praeinamybių, kismo pasaulyje – širdis šypsosi, teliškuoja it svyrantys vasarą ežerai – gerumas ir ramybė.

Stabtelk, apsidairyk ir tesidžiaugia visa tavo esybė vandens skleidžiama malone!

+37069301188

Kodėl

Regint vandenį kaip natūraliausią žmogaus Būties išraišką, būtent vanduo atspindi vaiskiausius samonės pasaulius, tai kas slypi už gimties slėpinių. Šokti, suptis, supuotis, būti užliuliuotam šilto tyro vandens – šias nuostabias būsenas atspindi Craneo vandenyje. Leisti viskam tekėti savaime, neskubant ir spontaniškai užgimstant džiaugsmui – būtent su tuo dirba Agua Craneo. Įdomiausia tai, kad tyrosios pirmapradės jausenos, pirmavaizdžiai jau glūdi mumyse. Labai svarbu gyvenimo rutinos raštuose išsaugoti tą tyrąjį dvelksmą, tą nuostabų sielos potyrį. Ak, kaip įstabu jaustis neaprėpiamai laimingai it kūdikis. Naudodamas, tai kas natūralu, gamtiška, organiška, žmogus lavėja, gylėja jo penkios juslės, kurių pagalba jis tyrinėja ir pažįsta pasaulį, skvarbėja atmintis harmonizuojasi simpatinė ir parasimpatinė nervų sistemos, susibalansuoja penki vidiniai ir išoriniai elementai, išsilaisvina pačios gražiausios svajonės, o kas svarbiausia judriame, pilname vitališkumo, naujovių, praeinamybių, kismo pasaulyje – širdis šypsosi, teliškuoja it svyrantys vasarą ežerai – gerumas ir ramybė.

Stabtelk, apsidairyk ir tesidžiaugia visa tavo esybė vandens skleidžiama malone!